První den v Hearst / First day in Hearst

Ráno jsem se probudila brzo, tak jsem se rozhodla, že si vybalím věci. Když jsem byla hotová, šla jsem si číst do kuchyně a čekala jsem, až vstane host ségra. Pak jsme společně posnídaly.

Céleste se zeptala Rotariánů, jestli bychom měli přijít na jejich schůzku, která  se koná v poledne. Odpsali, že se můžeme rozhodnout samy. Řekla jsem si, že proč ne. Oblékly jsme si tedy saka a šly.

Nenapadlo mě vzít s sebou Rotary vlajku mého klubu, ale nevadilo to, protože prezidentka klubu tam zrovna nebyla, a předání by mělo proběhnout, když u toho bude. Zrovna dneska měli hosta, studentka medicíny dělala prezentaci o hypertenzi. Některým věcem jsem dokonce rozuměla! 😀 Po konci schůzky jsem se domluvila, že můžu udělat prezentaci o Česku, o mém Rotary klubu a o sobě, až se prezidentka a někteří další členové vrátí. Po schůzce jsme šli zařídit sim kartu.

Když jsme přišly domů, jen jsme seděly a povídaly si. Za chvíli přišla Etelina a všechny tři jsme se šly projít po městě. Ukázala mi, kde bydlí. Tam jsem potkala její sestry a taťku. Měla bych bydlet v jejich rodině na konci exchange. Potom jsme šly do turistického centra Hearst.

123409876434536594587685974367
Etelina got me this cute sweatshirt. I love it! It was a part of the ‘canadian starter pack’ alongside with a hat and a scarf

39970187_450971685386862_754798759484850176_n

Nemohla jsem si nechat ujít fotky se sochama ani s Lumberjacks autem.

39959725_2173581712916904_1751275341600522240_n
Celeste, me
39982745_231713794129812_6273555718771572736_n
Etelina, me

40044408_2133451633588032_8228649695476449280_n

Pak jsme prošly městem zpátky, a měla jsem své první Tim Horton’s! Vyzvedla nás tam starší host ségra, jely jsme nakoupit, a pak domů. Po večeři jsme se šly s host ségrama projít kolem řeky a přes město, kde jsme se na chvilku zastavily za Etelinou, která zrovna pracovala. Večer jsem se sbalila na Rotary canoe trip, kam odjíždím zítra.

.

I woke up early, so I decided to unpack. When that was done, I went to read into the kitchen and waited for my host sis to come. Then we had a breakfast together.

Celeste asked the Rotarians if we should come today to their meeting, which is at lunchtime. They said that we could choose, so I thought why not. So we took our blazers and went.

I forgot that I should probably bring my club’s flag, but it didn’t really matter since the president wasn’t there, and she should be present at that time. Today they had a guest, a girl studying medicine did a presentation about hypertension. I even understood something! 😀 At the end of the meeting, I asked if I can make a little presentation about the Czech Republic, my club and myself. They said I could do it when the president and some other people come back from vacation etc. After the meeting, we went to get a sim card for me.

When we got home, we just sat and talked. A while later, Etelina came, and the three of us went for a little walk around the town. She showed me where she lives. I met there her sisters and dad. I’m supposed to stay with their family at the end of my exchange. After that, we went to the tourist centre of Hearst.

[photos above]

I couldn’t miss the photos with the sculptures and Lumberjacks car.

[photos above]

Then we walked back through the town and I had my first Tim Hortons! The older host sis picked us up and we went to the grocery store and then home. After dinner, we went for a walk by the river and through the town, where we visited Etelina at her job. I packed my stuff for the Rotary canoe trip in the evening. I’m leaving tomorrow morning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: